Thiết kế Activation

Shotmoment nghĩa là “chớp lấy khoảnh khắc”, trong nhiếp ảnh khoảnh khắc và cảm xúc cực kỳ đăc biệt, cực kỳ quan trọng, khoảnh khắc nó chỉ tính bằng cái chớp mắt của con người cũng như là 1 lần trập của màng trập máy ảnh.

Để lưu lại khoảnh khắc đẹp đó và lan tỏa cái đẹp đến người thưởng lãm chúng tôi xin giới thiệu những khoảnh khắc mà shotmoment nắm bắt được trên mỗi nẻo đường trong cuộc sống, trong công viêc… và phần cảm xúc xin nhường lại cho các bạn cảm nhận. Chúng tôi luôn tôn trọng cảm xúc của mỗi người và đặc biệt là cảm xúc của mỗi thành viên trong shotmoment đó là lý do tại sao kho ảnh nghệ thuật được được ra đời và đồng hành với công việc của chúng tôi