Thiết kế Quầy kệ

Kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành quảng cáo đã là một trãi nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Một thiết kế được bắt đầu từ những gạch đẩu dòng đó là những yêu cầu của khách hàng, từ đó shotmoment thảo luận và phác thảo ra ý tưởng đó bằng những nét vẽ chì nguệch ngoạc, rồi lên thiết kế 2 chiều (2D), 3 chiều (3D), tạo hiệu ứng chuyển động (motion graphics để làm viral clip). Công việc tưởng chừng như đơn giản vì đã có quy trình nhưng các bạn biết đó, cái gì nó thiên về cảm xúc, và cảm nhận thẩm mỹ nó sẽ khó có hồi kết vì cảm tính thì không có đáp án đúng. Nhưng với Shotmoment chúng tôi luôn tự hào những thiết kế mà chúng tôi đã sáng tạo ra không những đáp ứng được yêu cầu khách hàng đề ra mà còn chuyển tải được giá trị thương hiệu, lợi ích sản phẩm đến người tiêu dùng, và kích thích hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Đó cũng chính làm mục đích của quảng cáo và là mục tiêu shotmoment luôn gi nhớ trong mỗi dự án.